Anální øetízek z drážkovaných kulièek Fantasy Island Black Currant

 505

Compare
Katalogové číslo: 8d3bba7425e7 Kategorie:

Popis

Vyplujte vstøíc ostrovu vášnì!
Èerný, ohebný anální øetízek z drážkovaných kulièek a praktickým oèkem k pohodlnému držení a intuitivní manipulaci pro vzrušující stimulaci nejen análních partií. Nádhernì flexibilní, s jemnou citlivou kulièkou na konci a sedmi dalšími stimulujícími kulièkami, kde každá další má vìtší prùmìr. Je jen na vás, na který z osmi stupòù rozkoše si troufnete.
Extra mìkký a pøíjemný materiál, využívaný i pro lékaøské úèely a tedy naprosto nealergenní a pøátelský ke kùži, zaruèuje, že pøi používání budete cítit jen ty nejpøíjemnìjší pocity vedoucí až k bouølivému vodopádu rozkoše na exotickém ostrovì vášnì.

Rozmìry (dle výrobce): Délka øetízku je 32,5 cm a prùmìr kulièek 2 až 4,5 cm.
Materiál: 100% lékaøský silikon.