Anální øetízek Anal Rodeo

 545

Compare
Katalogové číslo: 320722549d17 Kategorie:

Popis

Vzrušující anální rodeo!
Flexibilní anální øetízek v delikátním análním designu z prùsvitnì èerného, gelového materiálu pro divoké vzrušující hry skrz zadní vrátka. Øetízkem kulièek zužujících se smìrem ke špièce pro snadnìjší zavádìní procházejí silné vibrace (obzváštì silné na špièce), které lze regulovat ve ètyøech vibraènì stimulaèních rùzných rytmech pouhým stisknutím tlaèítka na ovladaèi.

Rozmìry (dle výrobce): Celková délka øetízku je 20 cm a kulièky mají prùmìr od 1 do 2,5 cm.
Materiál: ABS, PVC (mìkký, gelový materiál).