Anální kolíèek Smiling butt plug 3,5″ (8,9 cm)

 262

Compare
Katalogové číslo: 758874998f5b Kategorie:

Popis

Popisky pøipravujeme. Pro pøednostní pøeklad odešlete prosím formuláø „Zeptat se“ (pod tlaèítkem Koupit) s textem „pøeklad“. Dìkujeme.

Originální text dodavatele (anglicky):
A perfect anal plug with side positioned tapering balls for a gentle beginning and a full extent ending. With a sturdy anchor-shaped handle for max. control! Black. 8.9 cm, OE 1.4?2.8 cm. Material: silicone. Free of phthalates according to EU regulation REACH.

Originální text dodavatele (nìmecky):
Schwarzer Analplug in Ankerform mit vier Reizkugeln. 8,9 cm lang, OE 1,4 cm bis 2,8 cm. Material: Silikon, phthalatfrei gemäß EU-Verordnung 1907/2006/EC.